De eerste zwangerschapscontrole vindt plaats als je rond de acht/negen weken zwanger bent.

Wat moet je meenemen?

  • geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-bewijs)
  • verzekeringspas
  • informatie over eventuele vorige zwangerschap(pen)

De eerste controle duurt ongeveer 45 - 60 minuten. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • persoonsgegevens moeder
  • medische gegevens moeder, waaronder medicijngebruik
  • persoonsgegevens vader
  • aangeboren (erfelijke) afwijkingen in de familie
  • voorgeschiedenis eventuele eerdere zwangerschappen
  • gegevens menstruatiecyclus
  • leefstijl

Ook wordt er een echo gemaakt om vast te stellen of er een zwangerschap is, of er een of meer vruchtjes zijn en of het hartje klopt. Omdat dit vroeg in de zwangerschap plaats vindt, bestaat de kans, dat deze echo vaginaal moet worden gemaakt.

Tevens krijg je informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroomsyndroom. Dat is een kansbepalende test, ook wel combinatietest genoemd, die je in het begin van de zwangerschap kunt laten doen. Uitgebreide informatie is te vinden op deze website of op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

Als deze gegevens verzameld zijn, kan er direct een inschatting gemaakt worden van eventuele risico’s voor het verdere verloop van je zwangerschap. Ook kan het zijn dat er aan de hand van deze gegevens later in de zwangerschap extra onderzoek zal worden gedaan, zoals een suikertest of een groei-echo.

Je krijgt een formulier mee om bloed te laten prikken.