Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de geleverde zorg. Het is dan goed daar met de verloskundige over te praten. Dit kan beide partijen duidelijkheid verschaffen en eventueel tot een bevredigende oplossing leiden. Als zo'n gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als het probleem niet door een gesprek kan worden opgelost, is er de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.

De Klachtencommissie van de KNOV

  • behandelt de klacht onafhankelijk
  • heeft geheimhoudingsplicht
  • hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • spreekt uit of de klacht gegrond of ongegrond is
  • kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
  • doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van de verloskundige
  • doet dus ook geen uitspraak over een schadevergoeding

Het adres van de Klachtencommissie is:
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073-6891890
e-mail:evanmackelenbergh@knov.nl