In de eerste maand na de geboorte - meestal al in de eerste week - krijgt de baby een gehoortest. Hiermee wordt gemeten, of de baby goed genoeg hoort om te leren praten. De test wordt uitgevoerd door een deskundig medewerker (screener) van de kraamzorg.

Meetapparatuur

De gehoortest werkt als volgt. De baby krijgt een zacht dopje in het oor. Dit is verbonden met een meetapparaat. Dit apparaat meet het gehoor van de baby. Dit wordt bij beide oren gedaan. De test duurt enkele minuten en doet geen pijn. De baby merkt er nauwelijks iets van en slaapt meestal rustig door.

Na afloop maakt de screener het resultaat van de gehoortest direct aan de ouder(s) bekend. Bij ongeveer 95% van de baby's is de gehoortest meteen goed. Als de uitslag onvoldoende is, wordt de test na ongeveer een week herhaald. Zo nodig volgt ongeveer een week later nog een derde test met een ander apparaat. Een onvoldoende testuitslag hoeft niet meteen te betekenen dat de baby niet goed hoort. Als ook de uitslag van de derde test aan één of beide oren onvoldoende is, wordt het gehoor van de baby verder onderzocht in een audiologisch centrum.

De gehoortest is niet verplicht. Er zijn ook geen kosten aan verbonden.

Meer informatie hierover is te vinden op: www.rivm.nl/gehoorscreening_bij_pasgeborenen.