In de loop van de zwangerschap worden er echo's van het kindje gemaakt. Een echo is echter niet verplicht. Iedereen heeft hierin vrije keuze.

In de meeste, maar niet alle gevallen worden de kosten van deze echo’s door de zorgverzekeraar vergoed. Het is daarom raadzaam van tevoren de polisvoorwaarden van de zorgverzekering te raadplegen.

Eerste trimester echo

In het eerste trimester van de zwangerschap worden twee echo's gemaakt, de eerste tussen 8 en 10 weken en de tweede tussen de 10 en 14 weken.  Deze echo’s worden door de verloskundige op de praktijk (zowel in Vriezenveen als Wierden) gemaakt en duren circa 10 tot 15 minuten. Ze zijn bedoeld om na te gaan:

  • of de zwangerschap intact is
  • of er geen sprake is van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap
  • of het een eenling of meerling is
  • hoever de zwangerschap gevorderd is
  • wat de uitgerekende datum is

Deze echo’s zijn dus niet bedoeld om afwijkingen op te sporen want die zijn in dit stadium nog niet goed te bepalen.

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)

Tussen de 18 en 23 weken van de zwangerschap wordt de 20 weken-echo gemaakt door echoscopisten van het prenataal screeningscentrum Inzicht te Almelo. Dit centrum is een samenwerkingsverband van een aantal verloskundigenpraktijken in de regio en de gynaecologen van het ZGT te Almelo. Hier is erg veel ervaring en expertise op het gebied van echoscopie aanwezig, waardoor een hoge kwaliteit van de echo gewaarborgd is.

Doel van deze echo is om lichamelijke afwijkingen bij een kindje op te sporen, met name of er sprake is van een open ruggetje (spina bifida) of een open schedel (anencefalie). Ook wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen, de groei van het kindje en de hoeveelheid vruchtwater. Meestal wordt de uitslag direct meegedeeld. Soms moet de echo overgemaakt worden. Dit kan het geval zijn als niet alle structuren door de ligging van het kindje optimaal beoordeeld kunnen worden. De nieuwe echo wordt dan door een gynaecoloog van ziekenhuis MST in Enschede gemaakt.

Als er afwijkingen zijn geconstateerd, vindt doorverwijzing plaats naar een regionaal centrum voor prenatale diagnostiek. Bij een ernstige afwijking bestaat de mogelijkheid de zwangerschap af te laten breken. Wettelijk kan dit tot 24 weken zwangerschap.

Let op: deze echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen met een echo opgespoord worden.

Meer informatie is te vinden op www.prenatalescreening.nl en www.inzichtalmelo.nl

Groeiecho

Deze echo wordt omstreeks 30 weken van de zwangerschap door de verloskundige op de praktijk (zowel in Vriezenveen als Wierden) gemaakt.

Het welzijn van een baby is nauw gerelateerd aan de groei van de baby. Bij deze echo worden het hoofdje en het buikje van het kindje gemeten, evenals het botje van het bovenbeen. Bovendien wordt gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater. De metingen worden in een groeicurve verwerkt. Op basis van deze metingen kan het gewicht van het kindje worden geschat. Let op: het is en blijft wél een schatting!

Liggingsecho

Deze echo wordt tussen de 35 en 37 weken van de zwangerschap door de verloskundige op de praktijk (zowel in Vriezenveen als Wierden) gemaakt.

Doel van deze echo is om de positie van het kindje in de buik te bepalen. Normaal is, dat het kindje in dit stadium van de zwangerschap met het hoofd naar beneden ligt (hoofdligging). Als een kindje met het hoofd naar boven ligt (stuitligging) vindt doorverwijzing naar een gynaecoloog plaats. Ook worden weer metingen verricht om de groei van het kindje te bepalen. Tevens wordt de hoeveelheid vruchtwater gecontroleerd.