De informatie op deze website is met name bedoeld voor zwangere vrouwen die cliënt zijn of willen worden bij beWonder en woonachtig zijn in het werkgebied van deze praktijk voor verloskunde. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kan de verloskundige niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen die voortvloeien uit (het gebruik van) informatie op deze website. Op deze website is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar, alsmede informatie die betrekking heeft op beWonder.
Hier zij uitdrukkelijk vermeld, dat elke zwangerschap zijn eigen specifieke omstandigheden kent.
Aan de samenstelling van deze website is de uiterste zorg besteed. beWonder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige foute vermelding op deze website. Evenmin aanvaardt beWonder aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van (informatie op) deze website. beWonder aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op deze website wordt verwezen maar niet door haar worden onderhouden.